Educadors/es Socials - Substitucions vacances 2021 (Girona)

Girona, Catalonia, es
Company: Plataforma Educativa
Category: Community and Social Service Occupations
Published on 2021-06-24 10:06:43

EDUCADORS/ES SOCIALS

Fundació Resilis cerca a persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d'Educació Social (o que estiguin a punt d'obtenir-la) per treballar a qualsevol dels centres (CA, CRAE, CREI, Centres Oberts, Serveis de Primera Acollida) ubicats a la demarcació de Girona, per les vacances del personal.

Funcions a desenvolupar:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
 • Realitzar accions educatives.
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
 • Perfil competencial:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Respectar la dignitat de la infància i adolescència, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
 • Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents. 
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
 • Gestionar les crisis i els conflictes.
 • Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
 • Capacitat de treballar sota pressió.
 • Formar-se de manera continuada.
 • Altres requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
 • Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.
 • S'ofereix:  Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.

  Categoria : Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

  Jobs you might also be interested in